Условия за ползване

Условия за ползване на сайтове на Рамер Груп ЕООД

Дата на последна актуализация: 10 януари 2018 г.      

 

І. Достъп и използване на сайтове на Рамер Груп ЕООД

  1. Осъществявайки достъп, браузинг или изтегляне на данни от която и да е част от този сайт или от неговото съдържание, или изпращане или включване към него, или каквото и да е друго използване на този сайт и неговото съдържание, независимо дали като регистриран потребител или като нерегистриран посетител, вие се съгласявате с настоящите Условия за ползване. Достъпът до и използването на сайта от ваша страна се подчинява на настоящите Условия за ползване и всички приложими закони и разпоредби. Като осъществявате достъп до и използвате сайта, вие изразявате безусловното си съгласие с настоящите Условия за ползване, приемате ги без ограничения и/или възражения и се задължавате да ги спазвате. Потвърждавате, че всякакви други споразумения между вас и РАМЕР ГРУП ЕООД в тази връзка се заменят от настоящите Условия за ползване. Ако не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване, ви молим да напуснете сайта.

Вие приемате да не осъществявате достъп до този сайт чрез каквито и да било други средства, освен чрез официалния интерфейс и потребителския вход, предоставен за целите на достъпа до сайта на нерегестрирани и/или регистрирани посетители.

Всякакъв друг достъп ще се разглежда като злонамерено хакерско проникване, заплаха или опасност.

Регламентираният достъп до този сайт може да бъде ограничен до максимален брой пъти и/или продължителност в даден период от време.

ІІ. Собственост над съдържанието

Сайта е собственост на РАМЕР ГРУП ЕООД.

Съдържанието на този уебсайт и технологиите използвани в него са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, фото и видео продуктови и други материали публикувани в сайта са собственост на РАМЕР ГРУП ЕООД или други лица, като всички права са запазени, освен ако не е посочено друго.

Всяко съдържание, представляващо търговска марка, лого или марка за услуги, се явява също регистрирана или нерегистрирана търговска марка на РАМЕР ГРУП ЕООД или  на други лица.

Строго се забранява използването от ваша страна на каквото и да е съдържание от сайта по начин, различен от предвидения в тези Условия за ползване, без писмено разрешение от собственика на съдържанието. Уведомяваме ви, че ще бъдат отстоявани правата върху интелектуалната собственост с цялата сила на закона, включително чрез търсене на наказателно преследване.

РАМЕР ГРУП ЕООД си запазва правото да извършва промени в цените, дизайна, съдържанието и Условията за ползване без предварително уведомление.

Настоящият уебсайт се поддържа от РАМЕР ГРУП ЕООД.

ІІІ. Понятия

По смисъла на настоящите Условия за ползване изброените понятия са използвани със следното значение :

– „Услуги” означава всякакви функции, средства, приложения, информация или други налични услуги чрез този уебсайт (включително, където е приложимо).

– „Условия” означава настоящите Условия за ползване.

– „Потребител” или „вие” означава всяко лице, което има достъп или използва настоящия сайт, с или без оторизацията на РАМЕР ГРУП ЕООД и независимо дали вие сте или не сте регистриран да използвате този или част от този сайт, или сте регистриран Потребител на Услуга, предлагана чрез този сайт.

– „Tози уебсайт” или „сайт” означава уебсайта (home-страницата и уебстраниците към нея) или друг набор от информация и/или приложения, поддържани от РАМЕР ГРУП ЕООД и достъпни чрез физически свързани или безжични мрежи (включително интернет и мрежите, достъпни чрез използване на протокол за безжични приложения или сходна на него (wap) технология) чрез устройства за достъп като персонален компютър, лаптоп компютри, мобилни телефони, PDAs /персонални дигитални органайзери/, дигитални камери, телевизори или други мрежово-активиращи устройства, на които тези Условия за ползване са посочени или към които изрично се прави отпратка във връзка с Потребител, от когото се изисква да приеме настоящите Условия за ползване.

Определени други понятия са дефинирани в текста по-долу.

ІV. Използване на сайта от ваша страна.

– Освен ако не е определено друго, Услугите и актуалната иформация се предоставят само за лични и нетърговски цели. Без знанието и писменото разрешение на РАМЕР ГРУП ЕООД нямате право да променяте, копирате, разпространявате, пренасяте, предавате, показвате, представяте, размножавате, възпроизвеждате, публикувате,  лицензирате, създавате производни произведения, продавате информация, продукти или услуги, прехвърляте или използвате по друг начин съдържанието на сайта.

– Забранено е да използвате сайта за публикуване или пренасяне на материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, оклеветяващо, опозоряващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или сквернословно съдържание и каквито и да са материали, които биха могли да съставляват или насърчават поведение, което би било сметнато за престъпление, би довело до подвеждане под гражданска отговорност или би било в нарушение на какъвто и да е закон. РАМЕР ГРУП ЕООД напълно ще съдейства на всички правоохранителни органи при всякакви съдебни разпореждания, с които се иска от или нарежда на РАМЕР ГРУП ЕООД да разкрие самоличността на всеки, който публикува или пренася такава информация или материали.

– Забранено е да използвате сайта с цел реклама или представяне на търговски предложения.

РАМЕР ГРУП ЕООД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Условия за ползване и/или нерегламентирано използване Услугите на сайта.

Потребителят следва да не използва този сайт или Услугите по начин, който е в нарушение на тези Условия за ползване (или техния смисъл) или даден приложим закон или наредби (включително онези, имащи отношение към използването на обществени комуникационни системи) или който причинява или има вероятност да причини дадена щета, прекъсване или увреждане на този сайт или на Услугите. Потребителят следва да не прави опити за получаване на неоторизиран достъп до която и да е част от този сайт, други акаунти на потребител или други компютърни системи, свързани до този сайт, независимо дали чрез хакерски средства, търсене на пароли и други. Потребителят не може да набира или да прави опити да набира персонална информация имаща отношение към други чрез този сайт.

Поведения, действия на посетители или ползватели на сайта и Услугите изобщо, които не отговарят на споменатите договорки в Условията за ползване на сайта и Услугите му, се считат като злонамерени жестове, хакерски и други опасни действия или заплахи и принуждат стартиране на процедура по законова защита.

Нарушителите ще се преследват с всички разрешени от закона средства.

V. Конфиденциалност

РАМЕР ГРУП ЕООД е регистриран по Закона за защита на личните данни, като администратор на лични данни на потребители и се ангажира да  предприеме всички възможни мерки за гарантиране неприкосновеността на личните данни (например : име, адрес, телефонен номер, адрес на електронна поща), предоставени от потребителите на сайта, както и да не ги разкрива освен в случаите, когато са изискани от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Вие, безусловно и изрично се съгласявате, че въвеждането от вас на ваши лични данни на този сайт, представлява ваше изрично писмено съгласие за събирането, обработването, съхранението и предоставянето на вашите лични данни, съгласно описаните тук правила.

Всеки потребител на сайта, има право да поиска по всяко време, предоставените от него лични данни да бъдат изтрити. Искането трябва да бъде отправено в писменна форма на следния имейл адрес – office@rambg.eu. В момента на отправяне на искането от страна на потребителя, за изтриване на неговите лични данни, не трябва да съществуват никакви неуредени взаимоотношения между потребителя и РАМЕР ГРУП ЕООД. Към момента на заличаването, двете страни не трябва да имат никакви претенции една към друга, както към момента на заличаването, така и за в бъдеще.

Всяко друго съобщение или материал, който изпратите на сайта, например въпроси, коментари, предложения и пр., ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.

РАМЕР ГРУП ЕООД се ангажира да защитава вашата конфиденциалност. Настоящата декларация за конфиденциалност описва практиката на сайта да събира и използва данни. Декларацията не се отнася за други онлайн или офлайн сайтове, продукти или услуги на  РАМЕР ГРУП ЕООД. При отварянето на този сайт, вие приемате описаната в тази декларация за конфиденциалност практика за събиране и използване на информация.

VІ.Събиране на личните данни

Акаунт на регистриран потребител, парола и сигурност, условия за включване / изключване

Ако за някой Услуги е необходимо да си отворите акаунт, трябва да преминете процеса на регистрация като ни предоставите актуална, пълна, точна и вярна информация, както е указано в съответния формуляр. Освен това трябва да изберете парола и потребителско име. Носите пълната отговорност за запазване на поверителността на вашия акаунт и парола. Освен това носите отговорност за всяко едно и за всички действия извършени от вашия акаунт. Приемате да ни уведомите незабавно в случай на неоторизирано използване на вашия акаунт или друг пробив в сигурността. РАМЕР ГРУП ЕООД не носи отговорност за загубите, които може да претърпите, ако някой друг използва вашият акаунт и парола, независимо дали това става със или без ваше знание. Може да бъдете подведен под отговорност за загуби, претърпени от РАМЕР ГРУП ЕООД или от трета страна, причинени от използването на вашия акаунт и парола от трето лице. Нямате право да използвате чужд акаунт без разрешение от титуляра на съответния акаунт.

Събираните от нас лични данни може да включват вашето име, дата на раждане, адрес, име на фирма или организация, имейл адрес, телефон, данни на фирмата.

В сайта може да се съдържа определена информация за посещението ви, например : името на вашия интернет доставчик и IP адреса, под който сте в интернет, датата и часа, когато сте отворили сайта, страниците, които сте отворили в сайта, и интернет адреса на уеб сайта, от който директно сте отворили нашия. Тази информация се използва с цел подобряване и администриране на сайта и за анализиране на тенденциите.

За да избегнете прихващането и използването на имейл адреса ви и други лични данни с неподходяща или злонамерена цел, РАМЕР ГРУП ЕООД ви съветва да внимавате при публикуването на истинския си имейл адрес или лични данни в дискусионни групи, чатове и други публични форуми.

За да изпратите, качите или изтеглите материали, да общувате чрез или да имате достъп до този сайт и част или цялото съдържание на сайта, Потребителят може да бъде помолен да представи детайли за регистрация и да се включи. Условие за ползване на този сайт, Услугите и съдържанието му, е всички детайли по регистрация на Потребителя, които той предоставя да са и да останат верни, точни, актуални и пълни.

Вие приемате да информирате РАМЕР ГРУП ЕООД незабавно за настъпили промени, които имат отношение към вашата регистрация. Уведомяването следва да бъде направено на на e-mail адреса представен на този сайт.

Ако РАМЕР ГРУП ЕООД счита, че тези детайли са неточни, неактуални или непълни или по своя преценка счита подобно действие за неподходящо (включително при случаите, при които подозира регистрация на множествени профили на Потребители от същото лице), има право да откаже достъп на Потребителя до сайта, и/или до които и да са от неговите Услуги и съдържание на сайта.

При случаите, при които вие се включвате с цел да получите достъп до този сайт или до част от този сайт и е предоставен  ‘изход’ (или подобна) възможност, вие приемате да изключите и излезете от вашия акаунт в края на вашата сесия. РАМЕР ГРУП ЕООД си запазва правото да изключи включилия се Потребител, чийто акаунт е неактивен за дълъг период от време.

Парола и детайли за акаунта

Потребителят носи отговорност за поддържането на конфиденциалността на неговата/нейната парола и други детайли и за всички действия чрез акаунта на Потребителя. Всяко неоторизирано използване на акаунта на Потребителя или друго нарушение на сигурността следва да бъде оповестено незабавно на e-mail адреса представен на този сайт.. Вашата регистрация е лична и вие следва да не оповестяване или да представяте вашето потребителско име или парола на други. Всяко разкриване от ваша страна на вашето потребителско име и/или парола може да има за последица прекратяване на вашата регистрация.

Използване на личните данни

Събираните от сайта лични данни се използват за работата на сайта и за предоставянето на Услуги и изпълнението на транзакции, които сте поискали или разрешили.

Предвид тази употреба, РАМЕР ГРУП ЕООД може да използва личните данни, за да ви предостави по-ефикасно обслужване, за да подобри сайта и съответните продукти и Услуги в него и улесни използването на сайта, като намали нуждата от постоянно въвеждане на една и съща информация или като персонализира сайта според вашите предпочитания и интереси. За да ви предложим едни и същи Услуги при работата ви с други наши продукти, събираната информация от този уебсайт може да се комбинира с информация, събрана от други услуги на РАМЕР ГРУП ЕООД.

 

VІІ.Използване на бисквитки

В този сайт използваме бисквитки, за да осигурим целостта на регистрационния процес и персонализираме сайта. Бисквитката представлява малък текстов файл, който се записва на твърдия ви диск от сървър на уеб страници. Бисквитките не могат да се използват за изпълнението на програми или инсталирането на вируси на компютъра. Бисквитките са уникални и могат да се прочетат единствено от уеб сървър в домейна, който е поставил съответната бисквитка.

Една от основните цели на бисквитките е удобство, за да спестите време. Например, ако персонализирате уеб страница или разглеждате сайт, с помощта на бисквитката сайтът ще си припомни вашите данни при следващи посещения. Това улеснява процеса на предоставяне на съответното съдържание, разглеждането на сайта и т. н. Когато се върнете на уеб сайта, данните, които сте предоставили преди това, могат да се възстановят, за да можете лесно да използвате персонализираните от вас функции на сайта.

Имате възможността да приемате или отказвате бисквитките. Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитките, но чрез настройка във вашия браузър можете, ако искате, да ги отказвате. Ако решите да отказвате бисквитките, може да не използвате изцяло интерактивните функции на този сайт или други сайтове, които посещавате.

VІІІ.Отговорности

Екипът на РАМЕР ГРУП ЕООД полага максимални усилия за поддържане на възможно най-вярна и актуална информацията в сайта.

РАМЕР ГРУП ЕООД не носи отговорност за:

  • евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на съдържанието на информацията публикувана от регистрирани потребители на този уебсайт;
  • информацията, включена в сайтовете, към които този уебсайт съдържа препратки, както и последиците от тяхното посещаване;
  • мненията изразени във форумите (коментарите);
  • съдържанието на рекламите, публикувани на сайта.

Потребителите поемат личната отговорност да проверяват собствената си информация, преди да я публикуват в сайта.

Съдържанието на сайта подлежи на промяна без предизвестие.

Използването на сайта е на ваш риск. Нито РАМЕР ГРУП ЕООД, нито негови дъщерни дружества, сружители, директори или управители, представители или други лица, участващи в създаването, поддържането, управлението или администрирането на сайта, не носят отговорност за никакви преки, косвени, наказателни, случайни, специални, предизвикани или каквито и да е други щети, произтичащи или свързани по друг начин с използването на този сайт или съдържанието му,  независимо дали основанието е договор, правонарушение, обективна отговорност и пр., дори ако е имало предупреждение за възможност от такива щети.

ІХ.Незаконна или забранена употреба

Едно от условията за ползване на Услугите е да не ги използвате за незаконни цели или цели, които са забранени според настоящите Условия за ползване, ограничения и пояснения. Нямате право да използвате Услугите по начин, който може да нанесе вреди, да блокира, претовари или повреди сървър или мрежата (мрежите), свързани към сървър на РАМЕР ГРУП ЕООД, или да попречи на трета страна да използва някоя от Услугите. Нямате право да опитвате да получите неоторизиран достъп до Услуга, чужд акаунт, компютърна система или мрежа, свързани към сървър на РАМЕР ГРУП ЕООД, или до някоя от Услугите, посредством хакерски действия, целенасочено търсене на пароли за достъп или с други средства. Нямате право да получите и да се опитвате да получите материали или информация чрез средства, които непреднамерено са включени в Услугите.

Х. Връзки към сайтове на трети лица

Сайтът може да съдържа връзки към други сайтове, притежавани или управлявани от лица, различни от РАМЕР ГРУП ЕООД. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство и включването им не означава одобрение на съотвентия сайт. Връзките към сайтовете на трети лица ще ви изведат извън този сайт. РАМЕР ГРУП ЕООД не контролира и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация, за съдържанието на връзките, които се съдържат там, за промените, актуализациите и сигурността на тези сайтове. Без да се ограничава гореизложеното, РАМЕР ГРУП ЕООД изрично отрича всякаква отговорност в случай че тези сайтове:

– нарушават правата върху интелектуална собственост на трети лица;

– са неточни, непълни или подвеждащи;

– не са годни за търговска или друга конкретна цел;

– не обезпечават достатъчна сигурност;

– съдържат вируси или други зловредни елементи;

– са клеветнически или опозоряващи.

Освен това РАМЕР ГРУП ЕООД не е изразило одобрението си относно съдържанието на тези сайтове и предлаганите в тях продукти и услуги. Ако осъществите връзка с такива сайтове, правите това на свой собствен риск и без наше разрешение.

РАМЕР ГРУП ЕООД не носи отговорност за разпространение на материали по електронен път или друга форма на предаване, получена от сайта, към който има връзка този уебсайт.

ХІ. Политика по отношение на непоискани идеи

РАМЕР ГРУП ЕООД и неговите служителите не приемат и не разглеждат идеи и мнения, които не са били поискани и са подадени по инициатива на подателя. Моля, не ни изпращайте оригинални авторски материали, мостри, демонстрации или други произведения. Ако въпреки нашата молба да не ни изпращате вашите идеи и материали, вие все пак ги изпратите на ваша отговорност, трябва да имате предвид, че РАМЕР ГРУП ЕООД не гарантира, че вашите идеи и материали ще бъдат третирани като поверителна информация или обект на права на интелектуална собственост.

ХІІ. Актуализация на  настоящите Условия за ползване

РАМЕР ГРУП ЕООД може по всяко време и без предизвестие да преработва тези Условия за ползване чрез актуализиране на настоящата публикация. Тези преработени версии са задължителни за вас, поради което се препоръчва периодично да посещавате настоящата страница, за да преглеждате актуалните условия за ползване.
ХIII. Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тези Условия за ползване, можете да се свържете с нас, като използвате информацията по-долу.

http: // dexyflex.eu

РАМЕР ГРУП ЕООД

гр. Варна, ул. Тролейна 6

e-mail: office@rambg.eu

За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство.

РАМЕР ГРУП ЕООД